Astroloogia suunad, liigid ja rakendused

III mooduli "Astroloogia suunad, liigid ja rakendused" läbinu tunneb astroloogia peamisi suundi, liike ja rakendusi. Ta oskab interpreteerida sünnikaarti.

Mooduli maht on 24 akadeemilist tundi, mille jooksul läbitakse järgmised teemad:

  • astroloogiaandmete kogumine, andmebaasid, astroloogiaprogrammid
  • ida astroloogia alused
  • horaarastroloogia
  • astrokartograafia
  • konsultatsiooni põhimõtted (sh astroloogieetika)
  • sündmuste-, riikide-, äriastroloogia
  • asteroidid