Astroloogia alused

Astroloogia koolituse õppekava läbinu omab ülevaadet astroloogia põhilistest mõistetest ja sünnikaardi olemusest. Ta tunneb astroloogilisi sümboleid, oskab interneti-põhise programmi abil sünnikaarti koostada ning kommenteerida selle peamisi tunnuseid: planeedid sodiaagimärkides, majad, planeedid majades, planeedid stiihiates, dünaamikates, põhiaspektid planeetide vahel.

Astroloogia aluste õppekava koosneb kolmest moodulist ning nende läbimine on eelduseks järgnevale tasemeõppele.

Õppekavale on väljastatud koolitusluba nr 7364HTM .